September 6th, 2019

koek boerue

BENİM( Özbek,Kazak,Kırgız,Azerbaycan,Türkmen,Nogay,Karakalpak. Kerkük,Boşnak,Türk)

https://www.youtube.com/watch?v=jgWfVquHXiI

Yörük Türkmen, Oğuzlar’dan
Bozkırlardan gelen benim
Balkanlar’dan Kafkaslardan
Urumçi’den esen yelim

Kırgız, Kazak, Uygur benim
Kırım-Tatar, Özbek benim
Türkmen, Nogay, Karapapak
Azerbaycan sevdam benim

Hem Drina, hem Mostar’da
Tarihimden miras benim
Makedonya, Rumeli’de
Kıbrıs’ta bir sancak benim

Altay, Hazar, Çuvaş benim
Sibir, Tuva, Başkurt benim
Balkar, Saha, İdil Ural
Gök Oğuz’dan kelam benim

Musul, Kerkük, Türkmenli
Halep’te bir yarım benim
Ahıska’da Türk’ün dili
Kafkaslar’da varım benim

Türkü, hoyrat, ağıt benim
Zeybek, halay, horon benim
Göklerdedir sancak, bayrak
Anadolu canım benim

Doğu benim, batı benim
Kuzey benim, güney benim
Hep kardeşiz, tek milletiz
Ana yurdum Türkiye’m benim